Јавни увид

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене "БИО4 Кампус"

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене "БИО4 Кампус" и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „БИО4 Кампус”  на животну средину, обавиће се од 08.07.2024. до 22.07.2024. године, сваког радног дана у згради Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда и згради градске општине Вождовац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 12.07.2024. године са почетком у 11 часова, у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Булевар деспота Стефана бр. 56.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за јавни увид биће одржана у четвртак 01.08.2024. године са почетком у 11 часова, у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Булевар деспота Стефана бр. 56.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 22. јулом 2024. године, или директно Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Top