Рани јавни увид

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова уз улицу Димитрија Туцовића, за блок између улица Далматинске, Војводе Бране и Лазара Докића, градска општина Звездара

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова уз улицу Димитрија Туцовића, за блок између улица Далматинске, Војводе Бране и Лазара Докића, градска општина Звездара, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45, од 15.07.2024. до 26.07.2024. године, сваког радног дана од 8 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26.07.2024. године.

Top