Урбанизам Београда
. / Група аутора
Теме: План, Анализа

Урбанизам Београда 01 и 02

Урбанистички завод Београда поново публикује „Урбанизам Београда”.

Са новом енергијом, у жељи да се повежемо са нашим претходницима, сачувамо везу која нам је у овим убрзаним временима и атмосфери професионалних искушења и одговорности важна, а како су нас саветовали – вратили смо стари назив. Како је у питању први (дво)број, представили смо две теме броја – План генералне регулације система зелених површина Београда и Анализу развоја шинских система у Београду.  Дали смо приказ неких од усвојених планова, похвалили се наградама које смо за наш професионални рад ове године добили, укратко приказали сарадњу са академским институцијама, оставили утиске са урбанистичких путовања и за крај дали резиме и преглед усвојених планских докумената и стратешких процена.

Сажетке тема броја и приказа планова превели смо на енглески језик.

* * * 
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Уредник: др Марија Лалошевић
Редакција: Гордана Лучић, Зорица Косовић, Јадранка Живковић, Владимир Вујичић, Весна Теофиловић, Игор Теофиловић, Андреа Ђорђевић, Ана Вучић
Визуелни идентитет, техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић

Top