Урбанизам Београда
2020. / Група аутора
Теме: План

Урбанизам Београда 03 и 04

Kаква година! На тесту је било све – стрпљење, тимски рад, техничка подршка рада у измењеним околностима. И сада, пред крај ове изазовне и тешке 2020. године, можемо рећи да смо ЗАЈЕДНО успели да у условима проузрокованим пандемијом вируса корона и болешћу ковид-19 одржимо квалитет, прилагодимо се и урадимо бројне планске документе, као и да се даље едукујемо и модернизујемо.

У овом богатом двоброју кроз шире приказе представљамо девет планских докумената и у сажетом обиму још једанаест, а такође осврћемо се и на едукације запослених и учешћа на радионицама и стручним скуповима. 

  • План детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла Београд”
  • План детаљне регулације за линијски парк - Београд

* * * 
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Уредник: др Марија Лалошевић
Редакција: Гордана Лучић, Зорица Косовић, Јадранка Живковић, Владимир Вујичић, Весна Теофиловић, Игор Теофиловић, Андреа Ђорђевић, Ана Вучић
Визуелни идентитет, техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић
Лектор и коректор: Kсенија Продановић
Преводилац за енглески: Аница Миленковић

Top