Прописи

Прописи који регулишу рад институције

Извештаји

2023. година

Редовни годишњи финансијски извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године - III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године - III квартал

Ребаланс програма пословања Урбанистичког завода Београа ЈУП за 2023. годину

Сагласност Скупштине града Београда на Ребаланс програма пословања за 2023. годину

Одлука НО о усвајању Ребаланса програма пословања за 2023. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године - I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године - I квартал

Решење Скупштине града Београда о сагласности на програм пословања за 2023

Одлука о усвајању програма пословања за 2023. годину

Програм пословања за 2023. годину

2022. година

Редовни годишњи финансијски извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - III квартал

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину – I квартал

Програм пословања за 2022. годину

Одлука о усвајању програма пословања за 2022. годину

2021. година

Редовни годишњи финансијски извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године - IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године - III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину - III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину – I квартал

Програм пословања за 2021. годину

2020. година

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину – закључак

Ребаланс програма пословања за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године – I квартал

Програм пословања за 2020. годину

2019. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 31.12.2019. године – IV квартал; Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.09.2019. године – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.06.2019. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Програм пословања за 2019. годину

2018. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.09.2018. године – II квартал, и Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.06.2018. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 31.03.2018. године – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Програм пословања за 2018. годину

Извештај независног ревизора за 2017

Потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за 2017

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2017

2017. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2026.

Програм пословања за 2017. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

Top