Прописи

Прописи који регулишу рад институције

Извештаји

2023. година

Ребаланс програма пословања Урбанистичког завода Београа ЈУП за 2023. годину

Сагласност Скупштине града Београда на Ребаланс програма пословања за 2023. годину

Одлука НО о усвајању Ребаланса програма пословања за 2023. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године - I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године - I квартал

Решење Скупштине града Београда о сагласности на програм пословања за 2023

Одлука о усвајању програма пословања за 2023. годину

Програм пословања за 2023. годину

2022. година

Редовни годишњи финансијски извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године - III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - III квартал

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2022. годину – I квартал

Програм пословања за 2022. годину

Одлука о усвајању програма пословања за 2022. годину

2021. година

Редовни годишњи финансијски извештај

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године - IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године - III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину - III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године - II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину - II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2021. годину – I квартал

Програм пословања за 2021. годину

2020. година

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину

Финансијски извештаји за статистичке потребе за 2020. годину – закључак

Ребаланс програма пословања за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2020. годину – I квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године – I квартал

Програм пословања за 2020. годину

2019. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 31.12.2019. године – IV квартал; Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.09.2019. године – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период oд 01.01.2019. до 30.06.2019. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2019. годину – I квартал

Програм пословања за 2019. годину

2018. година

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – IV квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.09.2018. године – II квартал, и Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – III квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 30.06.2018. године – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – II квартал

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период пд 01.01.2018. до 31.03.2018. године – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2018. годину – I квартал

Програм пословања за 2018. годину

Извештај независног ревизора за 2017

Потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за 2017

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2017

2017. година

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – IV квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – III квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – II квартал

Одлука о усвајању извештаја о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. годину – I квартал

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2026.

Програм пословања за 2017. годину

Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја независног ревизора за 2016. годину

Извештај независног ревизора за 2016. годину

Top