Rani javni uvid

Rani javni uvid u plan detaljne regulacije za blok 4 i deo bloka 34

RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za blok 4 i deo bloka 34, Gradska opština Novi Beograd, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 od 13.05.2024. do 27.05.2024., svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45. Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27.05.2024. godine.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Top