Obaveštenje
utorak, 03. avgust 2021.

Nadzorni odbor doneo odluku o cenama usluga Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Nadzorni odbor Urbanističkog zavoda Beograda JUP je u skladu sa Statutom Urbanističkog zavoda Beograda JUP doneo Odluku o cenama usluga Urbanističkog zavoda Beograda JUP br.023-1044/21 koja je stupila na snagu dana 03.08.2021. godine.

Odluka o cenovniku i cenovnik usluga Urbanističkog zavoda Beograda

Top