Konkurs
četvrtak, 14. oktobar 2021.

Pozivni anonimni konkurs za urbanističko arhitektonsko idejno rešenje obaloutvrde Zemunskog keja u Zemunu

Udruženjem arhitekata Srbije raspisalo je Pozivni anonimni konkurs za urbanističko arhitektonsko idejno rešenje obaloutvrde Zemunskog keja u Zemunu.

Konkursna razrada poteza od Pupinovog mosta do Gardoša u Zemunu ukazuje na  potrebu za uređenjem, obnovom, rekonstrukcijom i izgradnjom priobalnog vodnog zemljišta (kao javne površine), vodnih površina i objekata u delu lesnog odseka Dunava i priobalja sa akvatorijom.

Naručilac Pozivnog anonimnog konkursa za urbanističko arhitektonsko idejno rešenje obaloutvrde Zemunskog keja u Zemunu je GO Zemun.  

Žiri je imenovan u sastavu:

Predsednik žirija:

Vanr.prof. dr Zoran Đukanović, arhitekta , predstavnik Udruženja arhitekata Srbije  

i članovi žirija :

Gavrilo Kovačević, predsednik Gradske opštine Zemun, predstavnik Naručioca

Milica Jović Korać, mas.inž. arhitekture, predstavnik Naručioca

dr Žaklina Gligorijević, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije  

prof. dr Dušan Ignjatović, arhitekta,predstavnik Udruženja arhitekata Srbije.

Pozvani učesnici konkursa su:

1.Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd

2.Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

3.MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d., Beograd

4.Revolution Architects, doo, Beograd

 

Rok za predaju konkursnih radova je 07. decembar, 2021.

Program konkursa za obaloutvrdu Zemunskog keja.pdf

Top