Конкурс
Четвртак, 14. октобар 2021.

Позивни анонимни конкурс за урбанистичко архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја у Земуну

Удружењем архитеката Србије расписало је Позивни анонимни конкурс за урбанистичко архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја у Земуну.

Конкурсна разрада потеза од Пупиновог моста до Гардоша у Земуну указује на  потребу за уређењем, обновом, реконструкцијом и изградњом приобалног водног земљишта (као јавне површине), водних површина и објеката у делу лесног одсека Дунава и приобаља са акваторијом.

Наручилац Позивног анонимног конкурса за урбанистичко архитектонско идејно решење обалоутврде Земунског кеја у Земуну је ГО Земун.  

Жири је именован у саставу:

Председник жирија:

Ванр.проф. др Зоран Ђукановић, архитекта , представник Удружења архитеката Србије  

и чланови жирија :

Гаврило Ковачевић, председник Градске општине Земун, представник Наручиоца

Милица Јовић Кораћ, мас.инж. архитектуре, представник Наручиоца

др Жаклина Глигоријевић, архитекта, представник Удружења архитеката Србије  

проф. др Душан Игњатовић, архитекта,представник Удружења архитеката Србије.

Позвани учесници конкурса су:

1.Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд

2.Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

3.МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д., Београд

4.Revolution Architects, доо, Београд

 

Рок за предају конкурсних радова је 07. децембар, 2021.

Program konkursa za obaloutvrdu Zemunskog keja.pdf

Top