Seminar
petak, 17. decembar 2021.

Učešće Urbanističkog zavoda Beograda u okviru međunarodnog seminara o tendencijama razvoja u javnom prevozu

"PROMOD seminar – Tendencije razvoja u javnom prevozu" organizovan je od strane Sekretarijata za javni prevoz uz podršku japanske organizacije JICA i održan je utorak 14.12.2021. godine u hotelu "M" u Beogradu.

Seminar se sastojao iz tri panela prezentacija u vidu okruglog stola i to na teme:
- Novosti u javnom prevozu u Srbiji i u Beogradu
- Javni prevoz u svetu i 
- Elektromobilnost i razvojni planovi u Beogradu.

Učešće u seminaru su uzeli predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Sekretarijata za javni prevoz, Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, JKP GSP Beograda, JKP Beogradskog metroa i voza, Urbanističkog zavoda, Udruženja za saobraćaj i Centra za stručno osposobljavanje u transportu ali i predstavnici stranih organizacija i preduzeća kao što su UITP Brussels, UITP Plsen, EMTA Paris, AMB Barcelona i JICA. 

Grupacija prezentacija Elektromobilnost i razvojni planovi u Beogradu sačinjena je od četiri prezentacije i to:
- Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu – Urbanistički zavod Beograda,
- Izgradnja metroa i plan – JKP Beogradski metro i voz,
- Elektromobilnost u javnom prevozu u Beogradu – JKP GSP Beograd,
- Podrška JICA-e u sektoru javnog prevoza – JICA Odeljenje za menadžment i infrastrukturu u okviru transportne grupe.

U okviru treće grupacije predavanja učestvovao je i predstavnik Urbanističkog zavoda – Predrag Krstić. dipl.inž.sao. koji je prezentovao Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve metro linije.

Top