Obaveštenje

GUP Beograda do 2041. - Ka javnom dijalogu u toku ranog javnog uvida

Poštovane građanke i građani,

Prošle godine u martu pokrenuli smo uključenja šire javnosti u proces izrade novog Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041 (GUP 2041), dugoročnog strateškog plana razvoja Beograda, koji ima ulogu da pruži okvir održivog razvoja grada u narednih 20 godina. Tom prilikom, pozvali smo vas da kroz "Inicijalnu anketu – Ka Beogradu 2041", izrazite svoja mišljenja, potrebe, konstruktivne predloge i time doprinesete formiranju jasnije polazne slike društvenih potreba i snaga za realno i inovativno kreiranje puta ka budućem gradu po meri svih Beograđana. Na ovu anketu odazvalo se 2298 građanki i građana, odnosno samo oko 0,6% stanovnika koji žive u području obuhvaćnim ovim planom. Ipak, pristigli odgovori, kao i druge inicijative građana, koje smo dobili u prethodnom periodu, predstavljali su značajan orijentir u sprovođenju stručnih analiza trenutnog stanja i prvim promišljanjima realno mogućih budućih pravaca razvoja našeg grada.

Rezultate Inicijalne ankete možete pogledati ovde

Ovom prilikom zahvaljujemo svima na doprinosu i pozivamo vas da i nastavimo javni dijalog kako bi zajedno došli najkvalitetnijih rešenja.

Radni tim za Urbanističkog zavoda Beograda JUP, pripremio je Elaborat za rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda 2041, koji sadrži do sada prikupljen radni materijal od važnosti za ovaj plan.

Elaborat predstavlja Zakonom propisanu platformu znanja o našem gradu i ima svrhu da omogući informisani javni dijalog svih aktera razvoja grada i postizanje zajedničkog razumevanja oko prioriteta i načina budućeg razvoja.

Pozivamo vas da, u toku naredne tri nedelje pogledate pripremljeni Elaborat za rani javni uvid u Generalni urbanistički plan Beograda 2041 i da kroz NOVU ANKETU  „GUP Beograda 2041 - Ka javnom dijalogu u toku ranog javnog uvida“, na brz i jednostavan način, pomognete dalje prikupljanje relevantnih informacija, koje su nam neophodne za razradu planskih rešenja u sledećoj fazi rada.  

Cilj ove ankete je prikupljanje dodatnih, specifičnih informacija o kvalitetu života u naseljima našeg grada, kao i sagledavanje stavova, mišljenja građana u odnosu na ključna razvojna pitanja za koje postoji više mogućnosti i pravaca razvoja. 

Rezultati ove ankete su javno dostupni uz potpuno poštovanje Zakona o zaštiti ličnih podataka građana.

Popunite anketuRezultati

Top