Publikacija

Ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene

Sa ciljem iniciranja promena koje treba da dovedu do povećanja otpornosti grada na klimatske promene unapređenjem procesa planiranja, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je, u periodu od 01.04. do 31.10.2022. godine, izradilo Projekat „Zelena infrastruktura u kompakt gradu – Ekološki indeks kao instrument otpornosti na klimatske promene“. Urbanistički zavod Beograda je pružio podršku Udruženju i tokom izrade Projekta ostvarena je uspešna saradnja sa radnim timom.

Publikacija je pisana tako da razumeju građani, koriste stručnjaci i prihvate donosioci odluka, a u cilju pokretanja neophodnih promena. Pisana je u formi edukativnog ilustrovanog pojmovnika, složenog u hijerarhijsku strukturu, tako da se rezultati rada i predlozi za iniciranje promena, definisani u Projektu, jasno razumeju.

Osnovna ideja i motiv rada bio je  uključivanje dodatnog u potpunosti merljivog indikatora ekološkog stanja na posebnim površinama u gradu (parcela, blok). Projektom su dostignuta dva postavljena kratkoročna cilja.

Prvo, definisani su predlozi za unapređenje pravnog okvira, planskih dokumenata i javnih politika uključivanjem zelene infrastrukture (ZI) i ekološkog indeksa (EI). Formiranju Dokumenta sa preporukama za unapređenje, svojim sugestijama i konkretnim predlozima doprineli su i brojni predstavnici nadležnih institucija, donosioca odluka, strukovnih udruženja, organizacija civilnog društva i grupa građana. Dokument je prosleđen donosiocima odluka kao inicijativa za pokretanje promena.

Drugo, predstavljanjem značaja ZI i EI lokalnoj zajednici unapređen je nivo znanja i informisanosti svih aktera i podstaknuto njihovo aktivno uključivanje u realizaciju ideje i rešenja na lokalnom nivou. U svrhu popularizacije zelene infrastrukture i ekološkog indeksa izrađena je Publikacija, kao jedan od završnih rezultata Projekta, koju možete preuzeti na sajtu Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije: PUBLIKACIJA - ZAVRŠNI REZULTAT PROJEKTA - UPA

Top