Javni uvid
petak, 17. decembar 2021.

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) - (I faza - 2. Etapa)

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) - (I faza - 2. Etapa), obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 20. decembra 2021. do 21. januara 2022. godine, svakog radnog dana od 8 do 18 časova.

Javna sednica komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 1. februara 2022. godine.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana svakim radnim danom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 21. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Top