Rani javni uvid

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za prostor između ulica kralja Aleksandra Obrenovića, Vojvode Putnika, Kraljice Marije i Janka Katića, gradska opština Mladenovac

Rani javni uvid obaviće se u zgradi Gradske opštine Mladenovac, ul. Janka Katića br. 6 (u holu), počev od 06.03.2024. godine zaključno sa 20.03.2024. godine, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Predstavnik obrađivača Plana će u toku održavanja ranog javnog uvida, zainteresovanim licima, davati informacije o predloženom rešenju, dana 08.03.2024. godine i 15.03.2024. godine, od 10.00 do 14.00 časova, u zgradi Gradske opštine Mladenovac, ul. Janka Katića br. 6 (u holu).

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu u toku održavanja ranog javnog uvida svoja mišljenja, primedbe i sugestije na planirano rešenje u pisanoj formi dostaviti (preko pisarnice) Odeljenju za građevinske, urbanističke i komunalne poslove Uprave GO Mladenovac, ul. Janka Katića br. 6, zaključno sa 20.03.2024. godine.

Top