Рани јавни увид

Рани јавни увид у План детаљне регулације за простор између улица краља Александра Обреновића, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића, градска општина Младеновац

Рани јавни увид обавиће се у згради Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 (у холу), почев од 06.03.2024. године закључно са 20.03.2024. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Представник обрађивача Плана ће у току одржавања раног јавног увида, заинтересованим лицима, давати информације о предложеном решењу, дана 08.03.2024. године и 15.03.2024. године, од 10.00 до 14.00 часова, у згради Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 (у холу).

Заинтересована правна и физичка лица могу у току одржавања раног јавног увида своја мишљења, примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставити (преко писарнице) Одељењу за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове Управе ГО Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, закључно са 20.03.2024. године.

Top