Јавни увид
Четвртак, 03. новембар 2022.

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II фазе прве линије метро система

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде II фазе прве линије метро система обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 7. новембра до 8. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 22. децембра 2022. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. децембра 2022. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Top