Рани јавни увид

Рани јавни увид у План детаљне регулације за део насеља Кијево, градска општина Раковица

Рани јавни увид у План детаљне регулације за део насеља Кијево, градска општина Раковица, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45, од 15.04.2024. до 29.04.2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18h, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења, примедбе и сугестије на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29.04.2024. године.

Top