Рани јавни увид

Рани јавни увид у план детаљне регулације подручја између трасе железнице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда

Рани јавни увид у план детаљне регулације подручја између трасе железнице, улица Сретена Поповића, 13. октобра и обилазнице око Београда, градска општина Раковица, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 од 22.04.2024. до 13.05.2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45. Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 13.05.2024. године.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Top