Beograd u brojevima

0 ha

površina područja Grada Beograda

0

broj stanovnika na području Grada Beograda

0 ha

površina područja GUP-a Grada Beograda

0

broj stanovnika na području GUP-a Grada Beograda

Top