Vest, Konkurs

Nagrada Ranko Radović 2023

U duhu podsticaja, razvoja i afirmacije arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma i kritičko-teorijske misli u oblasti arhitekture i urbanizma, osnivač Nagrade Ranko Radović, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, i suosnivači: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, su i ove godine obeležili sećanje na izuzetnu ličnost i delo arhitekte Ranka Radovića.

 

Na osnovu javnog konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović i pristiglog  konkursnog materijala  na žiriranju su donte sledeće odluke po ustanovljenim kategorijama:

KRITIČKO TEORIJSKI TEKSTOVI O ARHITEKTURI, URBANIZMU I GRADU,  žiri koji je radio u sastavu: dr Jelena Ristić Trajković, vanredni profesor, d.i.a., (predsednica Žirija), dr Ana Niković, viši naučni saradnik, d.i.a. i dr Marko Nikolić, vanredni profesor, d.i.a. je jednoglasno je doneo Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli: dr Saši Mihajlov, ist.umetnosti, za monografiju Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana, izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2022.

REALIZOVANO ARHITEKTONSKO DELO, žiri koji je radio u sastavu: prof. Goran Vojvodić, d.i.a., (predsednik žirija),  prof. Dejan Miljković, d.i.a. i Stevan Žutić, d.i.a, je jednoglasno doneo Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli: Dušanu Đuroviću, m.i.a. i Ivanu Jovićeviću, m.i.a., (BIRO 81000), za Osnovnu školu Novka Ubović u podgoričkom naselju Tološi, Crna Gora, 2022.

TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE ILI MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE, žiri koji je radio u sastavu: Maja Lalić, d.i.a., (predsednica žirija), Mirjana Bjelogrlić Nikolov, dipl.fil., urednik složenih projekata u Obrazovno-naučnom programu RTS-a i prof. dr Milorad Mladenović, d.i.a, je većinom glasova doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije dodeli: prof. Vladimiru Bajiću, scenaristi i kompozitoru, za TV serijal Graditelj, epizode Graditelji Novog Sada: Pavle Žilnik, Imre Farkaš, produkcija Dokumentarno-obrazovni program RTV, 2023.

TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE ILI MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE, žiri koji je radio u sastavu: Maja Lalić, d.i.a., (predsednica žirija), Mirjana Bjelogrlić Nikolov, dipl.fil., urednik složenih projekata u Obrazovno-naučnom programu RTS-a i prof. dr Milorad Mladenović, d.i.a, je većinom glasova doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije dodeli: prof. Vladimiru Bajiću, scenaristi i kompozitoru, za TV serijal Graditelj, epizode Graditelji Novog Sada: Pavle Žilnik, Imre Farkaš, produkcija Dokumentarno-obrazovni program RTV, 2023.

 

ODBOR ZA DODELU NAGRADE RANKO RADOVIĆ 2023
Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

 • Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
 • prof. dr Marta Vukotić Lazar, dipl. ist. um. – ULUPUDS
 • Kosana Rošulj, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
 • dr Ivan Marković, dipl. ist. um. – ULUPUDS
 • prof. Ivan Rašković, dipl. inž. arh. – Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
 • prof. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – FTN u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
 • dr Božidar Manić, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
 • Tijana Duka, dipl. Ist. um. – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
 • Mila Milovanović, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
 • prof. Miroslav Šilić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
 • Danijela Purešević, dipl. ist. um. – Radio - televizija Srbije
 • predstavnik porodice Radović

Sekretar Nagrade Ranko Radović:

 • Konstantin T. Petrović, ist.um. - ULUPUDS
Top