Вест, Конкурс

Награда Ранко Радовић 2023

У духу подстицаја, развоја и афирмације архитектонског стваралаштва, урбанизма и критичко-теоријске мисли у области архитектуре и урбанизма, оснивач Награде Ранко Радовић, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, и суоснивачи: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, Инжењерска комора Србије, Радио-телевизија Србије, су и ове године обележили сећање на изузетну личност и дело архитектe Ранка Радовића.

 

На основу јавног конкурса за доделу Награде Ранко Радовић и пристиглог  конкурсног материјала  на жирирању су донте следеће одлуке по установљеним категоријама:

КРИТИЧКО ТЕОРИЈСКИ ТЕКСТОВИ О АРХИТЕКТУРИ, УРБАНИЗМУ И ГРАДУ,  жири који је радио у саставу: др Јелена Ристић Трајковић, ванредни професор, д.и.а., (председница Жирија), др Ана Никовић, виши научни сарадник, д.и.а. и др Марко Николић, ванредни професор, д.и.а. је једногласно је донео Одлуку да награду за критичко теоријске текстове о архитектури, урбанизму и граду додели: др Саши Михајлов, ист.уметности, за монографију Архитектонско стваралаштво Јосифа Најмана, издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2022.

РЕАЛИЗОВАНО АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО, жири који је радио у саставу: проф. Горан Војводић, д.и.а., (председник жирија),  проф. Дејан Миљковић, д.и.а. и Стеван Жутић, д.и.а, је једногласно донео Одлуку да награду за реализовано архитектонско дело додели: Душану Ђуровићу, м.и.а. и Ивану Јовићевићу, м.и.а., (БИРО 81000), за Основну школу Новка Убовић у подгоричком насељу Толоши, Црна Гора, 2022.

ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ ИЛИ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, жири који је радио у саставу: Маја Лалић, д.и.а., (председница жирија), Мирјана Бјелогрлић Николов, дипл.фил., уредник сложених пројеката у Образовно-научном програму РТС-а и проф. др Милорад Младеновић, д.и.а, је већином гласова донео Одлуку да награду за телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације додели: проф. Владимиру Бајићу, сценаристи и композитору, за ТВ серијал Градитељ, епизоде Градитељи Новог Сада: Павле Жилник, Имре Фаркаш, продукција Документарно-образовни програм РТВ, 2023.

ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ ИЛИ МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, жири који је радио у саставу: Маја Лалић, д.и.а., (председница жирија), Мирјана Бјелогрлић Николов, дипл.фил., уредник сложених пројеката у Образовно-научном програму РТС-а и проф. др Милорад Младеновић, д.и.а, је већином гласова донео Одлуку да награду за телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације додели: проф. Владимиру Бајићу, сценаристи и композитору, за ТВ серијал Градитељ, епизоде Градитељи Новог Сада: Павле Жилник, Имре Фаркаш, продукција Документарно-образовни програм РТВ, 2023.

 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ РАНКО РАДОВИЋ 2023
Одбор чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то:

 • Дејан Бабовић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС (председник)
 • проф. др Марта Вукотић Лазар, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
 • Косана Рошуљ, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
 • др Иван Марковић, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
 • проф. Иван Рашковић, дипл. инж. арх. – Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
 • проф. др Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. – ФТН у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам
 • др Божидар Манић, дипл. инж. арх. – ИАУС, Београд
 • Тијана Дука, дипл. Ист. ум. – Задужбина Илије Милосављевића Коларца
 • Мила Миловановић, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод Београда
 • проф. Мирослав Шилић, дипл. инж. арх. – Инжењерска комора Србије
 • Данијела Пурешевић, дипл. ист. ум. – Радио - телевизија Србије
 • представник породице Радовић

Секретар Награде Ранко Радовић:

 • Константин Т. Петровић, ист.ум. - УЛУПУДС
Top