Обавештење
Четвртак, 12. мај 2022.

Обавештење пословним партнерима о пословању у складу са Законом о електронском фактурисању

У складу са чланом 24. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ бр.44/21 и 129/21) Урбанистички завод Београда ЈУП као субјект јавног сектора, је у обавези да од 1. маја 2022. године прима и чува електронске фактуре издате у складу са Законом о електронском фактурисању, преко Система електронских фактура Министарства финансија Републике Србије (у даљем тексту: СЕФ). Истим чланом Закона за субјекте јавног сектора прописана је обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора почев од 1. маја 2022. године, односно издавања електронске фактуре субјекту приватног сектора почев од 1. јула 2022. године.

С тим у вези, сви добављачи су у обавези да од 1. маја 2022. године Урбанистичком заводу Београда ЈУП испостављају електронске фактуре преко СЕФ-а. Овим путем вас обавештавамо да је Урбанистички завод Београда ЈУП, Булевар деспота Стефана бр.56, ПИБ:100037991, МБ:17239139, ЈБКЈС:81458, извршио регистрацију на СЕФ на интернет адреси: efaktura.mfin.gov.rs и да се од тренутка регистрације примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању, што подразумева да се само на тај начин послате и запримљене електронске фактуре сматрају оригиналним и веродостојним рачуноводственим исправама.
 

Top