Вест

Презентација пројекта београдског метроа на Aрхитектонском факултету

На позив ЈКП Београдског метроа и воза Урбанистички завод Београда је учествовао у презентацији пројекта изградње београдског метроа под називом "Градимо МЕТРОполу" на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у четвртак 21. децембра 2023. године.

Ова презентација је једна у низу презентација које су планиране да се одрже на различитим факултетима Београдског али и других Универзитета. До сада је одржана презентација на Рударско-геолошком и Саобраћајном факултету, док је заказана презентација на Машинском факутултету Универзитета у Београду.

Након свечаности потписивања споразума о сарадњи Архитектонског факултета и ЈКП Београдски метро и воз уследила је презентација у циљу упознавања стручне јавности и студената београдског универзитета а ради укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа.

Представник Урбанистичког завода Београда, Марија Косовић маст.инж.арх. представила је методологију изграде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде којим се на генералном и детаљном нивоу разрађује метро систем. Део презентације пројекта односио се и на урбанистичке условљености трасирања метроа али и урбане интеграције елемената метро система у постојеће и планирано градско ткиво.

 
Top