Урбанизам Београда
. / Grupa autora
Теме: План, Разно

Урбанизам Београда 05 и 06

Од средине године на WЕБ адреси www.urbel.com пронаћи ћете наш нови, савремен и респонзиван веб сајт, чиме је заокружена имплементација новог визуелног идентитета предузећа. Истичемо да сајт садржи дигиталну библиотеку урбанистичких планова у којој се једноставним начином могу претражити важећи плански документи израђени у Урбанистичком заводу Београда. Континуитет урбанистичког планирања Београда можете истраживати кроз дигитализовану грађу свих наших штампаних издања, користећи страницу Публикације као и подсајт timeline.urbel.com, посвећен монографији 70 година Урбанистичког завода Београда. Приступ је слободан.

Top