Urbanizam Beograda
. / Grupa autora
Teme: Jubilej

Urbanizam Beograda 09 i 10

Ovo je na neki način sasvim posebna godina za Urbanistički zavod Beograda, godina u kojoj proslavljamo 75. rođendan i ona u kojoj sa poštovanjem slavimo čitav vek od izrade Generalnog plana za Grad Beograd, prvog sveobuhvatnog urbanističkog plana Beograda, autora Đorđa Pavloviča Kovaljevskog.

Ovako značajne jubileje obeležićemo organizacijom niza događaja kao i publikovanjem dva specijalna izdanja. Objavljujemo dve bibliografije autora dr Vladimira Živanovića – Bibliografiju časopisa Urbanizam Beograda (ciklus 1969 - 1981) i Bibliografiju časopisa Info (period 2003 - 2018), te će urbanisti, istraživači i poštovaoci moći da na jednom mestu pronađu tematske registre, kao i značajne podatke vezane za istoriju oba časopisa, tematske brojeve, priloge.

Generalni plan za Grad Beograd iz 1923. godine bio je, kako ističe dr Zlata Vuksanović - Macura, „složen dokument sa rešenjima koja su bila odraz tada preovlađujućih tehnika i estetskih postavki o planiranju i uređenju modernog grada”. Na našoj divnoj zgradi osvanuo je u oktobru novi baner posvećen upravo planu iz 1923. godine. Original Plana čuvamo u našim prostorijama i nadamo se da će biti proglašen za kulturno dobro. Takođe, ulažemo napore da zgrada Urbanističkog zavoda Beograda autora arh. Branislava Jovina – značajni reprezent brutalističke arhitekture – bude prepoznata, proglašena i tretirana kao kulturno dobro.

Godine nose zrelost i obavezu da naše nasleđe baštinimo sa poštovanjem, pažnjom i zahvalnošću. Od publikovanja prošlog broja bavili smo se brojnim zadacima, teme su bile različite, kompleksnost, dinamika. Tako u ovom izdanju prezentujemo dve teme (dvo)broja, u širem prikazu predstavljamo devet planskih dokumenta, u nešto kraćoj formi još 12. Poslednju celinu čini 11 priloga vezanih za saradnju, edukaciju, team bulding. Završni tekst sveobuhvatno prikazuje sve zadatke ali i okolnosti u poslovanju i izradi planskih dokumenata tokom 2023. godine.

Srećna nam godišnjica!

Urednik

Top