Magazin INFO
. / Grupa autora
Teme: Jubilej

Bibliografija časopisa INFO (2003 - 2018)

Poštovani čitaoci,

U godini kada obeležavamo 75 godina postojanja Urbanističkog zavoda Beograda nastavljamo sa tradicijom jubilarnih izdanja našeg časopisa Urbanizam Beograda i ovom prilikom vam predstavljamo specijalni broj časopisa - Bibliografiju časopisa INFO (2003 -2018).

Objavljivanju prvog broja časopisa INFO 2003. godine prethodilo je zatišje u publikovanju koje je trajalo dvadesetak godina. Poslednji brojevi časopisa Urbanizam Beograda koji su objavljivani tokom 1981. godine, bili su koncipirani kao rezimei prethodnih dešavanja i najavljivali su neko novo vreme, neki novi ambijent u kojem će se u teškim godinama koje dolaze, kao epilog svega desiti bombardovanje naše zemlje i Beograda. Velike geopolitičke i društvene promene na prostoru bivše Jugoslavije donele su kao posledicu, nesigurnost života, rada i opstanka, što se odrazilo i na produkciju Urbanističkog zavoda, te se o dešavanjima u periodu do 2003. godine, možemo informisati samo iz internih spisa i dokumenata naše arhive.

I onda, nakon više od 20 godina pauze, Urbanistički zavod Beograda 2003. godine počinje ponovo da objavljuje časopis, ali sada pod nazivom INFO. Sa novom energijom, u prepoznatljivom stvaralačkom duhu i novom dizajnerskom izrazu, objavljivan je punih 16 godina, sve do 2019. godine, kada smo se vratili tradiciji i korenima i počeli ponovo da objavljujemo časopis pod starim nazivom Urbanizam Beograda.

Nakon objavljivanja monografije 70 godina Urbanističkog zavoda Beograda, koja predstavlja celovitu retrospektivu razvoja urbanističkog planiranja i Urbanističkog zavoda tokom njegovog postojanja, verujemo da je objavljivanje bibliografija naša dva časopisa koja su obeležila dva vremenska perioda, još jedan kvalitativni iskorak naše institucije u domenu publikovanja.
 

Top