Mi Beograd osmišljavamo

Profesionalnost kadrova, praćenje savremenih svetskih trendova i iskustava, vizionarstvo mladih i iskustvo starijih generacija čine da je Urbanistički zavod Beograda najznačajnija planerska institucija u gradu.

Mi volimo naš posao i želimo da Beograd bude savremen, kreativan, racionalan i za život, rad i boravak, prijatan evropski grad. Hoćemo zato da se u Beogradu planira, projektuje i gradi, da bude konkurentan i održiv i da oni koji žele da rade, u njemu mogu naći posao i budućnost.

KONTAKT ZA MEDIJE