Aktuelnosti

fiogf49gjkf0d


Rani javni uvid

PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA SEVERNO OD PRVOMAJSKE ULICE, U DELU OD BAČKE DO NOVOGRADSKE ULICE
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela područja severno od Prvomajske ulice, u delu od Bačke do Novogradske ulice, Gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. aprila do 20. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2017. godine.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALJNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU UGRINOVAČKE, BAČKE ULICE I NOVOSADSKOG PUTA (T6)
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. aprila do 20. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2017. godine.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNE ZONE UZ SEVERNU TANGENTU, SEVERNO OD NASELJA OVČA
GRADSKA OPŠTINA PALILULA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije privredne zone uz severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 3. aprila do 20. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2017. godine.

U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA PROŠIRENjE TRAMVAJSKE MREŽE NA NOVOM BEOGRADU U ZONI DEPOA,
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za proširenje tramvajske mreže na Novom Beogradu u zoni Depoa, Gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. marta do 20. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 4. maja 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. aprila 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU TOPLOVODNE MREŽE OD SANITARNE DEPONIJE U VINČI DO TOPLANA "KONjARNIK" I "MIRIJEVO",
GRADSKE OPŠTINE GROCKA I ZVEZDARA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za izgradnju toplovodne mreže od sanitarne deponije u Vinči do toplana "Konjarnik" i "Mirijevo", Gradske opštine Grocka i Zvezdara obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 27. marta do 10. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. aprila 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA UZ ULICU OSLOBODILACA RAKOVICE, OD TRAMVAJSKE OKRETNICE DO ULICE PATRIJARHA DIMITRIJA,
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Ulicu oslobodilaca Rakovice, od tramvajske okretnice do Ulice Patrijarha Dimitrija, Gradska opština Rakovica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 11. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 4. maja 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. aprila 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ KLINIČKO – BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA",
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije šireg područja uz KBC "Bežanijska kosa", gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 27. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE REGULACIJE STANICE ZA SNABDEVANjE GORIVOM U PRVOMAJSKOJ ULICI,
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom u Prvomajskoj ulici, gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 27. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

IZMENE I DOPUNE PLANA DETALjNE REGULACIJE STAROG JEZGRA ZEMUNA NA PROSTORU TRGA BRANKA RADIČEVIĆA,
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Izmene i dopune plana detaljne regulacije starog jezgra Zemuna na prostoru Trga Branka Radičevića obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 27. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE REGULACIJE DELA NASELjA KUMODRAŽ SELO,
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije stanice naselja Kumodraž selo, gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 27. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU OBILAZNOG AUTOPUTA I KRUŽNOG PUTA KOD NASELjA KIJEVO,
GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije područja između obilaznog autoputa i kružnog puta kod naselja Kijevo, gradska opština Rakovica obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. marta do 27. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 27. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni uvid biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA PROSTORNO KULTURNO ISTORIJSKU CELINU TOPČIDER – II FAZA, CELINA 5 – PROSTOR IZMEĐU ULICA: BULEVARA VOJVODE PUTNIKA, MILA MILUNOVIĆA, ŽUPANA ČASLAVA I PUŠKINOVE,
OPŠTINA SAVSKI VENAC


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za prostorno kulturno istorijsku celinu Topčider – II faza, celina 5 – prostor između ulica: Bulevara vojvode Putnika, Mila Milunovića, Župana Časlava i Puškinove, gradska opština Savski venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 27. februara do 28. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 13. aprila 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 28. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU KOMPLEKSA TOPLANE, ULICE SAVSKI NASIP, MOSTA GAZELA I REKE SAVE,
GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije za područje između kompleksa toplane, Ulice savski nasip, mosta Gazela i reke Save, gradska opština Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU KUMODRAŠKOG POTOKA I NASELjA "PADINA",
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije područja između Kumodraškog potoka i naselja "Padina", gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE DELA PODRUČJA IZMEĐU ULICA: MOKROLUŠKE, MIŠKA JOVANOVIĆA, KRALjEVAČKE I ZAPLANjSKE,
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije dela područja između ulica: Mokroluške, Miška Jovanovića, Kraljevačke i Zaplanjske, gradska opština Voždovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA UZ UGRINOVAČKU ULICU, U DELU IZMEĐU ULICA BOSANSKE I NOVOGRADSKE,
GRADSKA OPŠTINA ZEMUN


RANI JAVNI UVID u Plan detaljne regulacije područja uz Ugrinovačku ulicu, u delu između ulica Bosanske i Novogradske, gradska opština Zemun obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. do 20. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Rani javni uvid

PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA OBJEKTE TERMOELEKTRANE "NIKOLA TESLA A", SA PRIPADAJUĆOM DEPONIJOM,
GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC


RANI JAVNI UVID u Plan generalne regulacije za objekte termoelektrane „Nikola Tesla A“, sa pripadajućom deponijom, gradska opština Obrenovac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), i u zgradi Gradske opštine Obrenovac, Vuka Karadžića 74, Obrenovac, od 6. do 20. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske opštine Obrenovac, Vuka Karadžića 74, Obrenovac. Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, elaborat za rani javni biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda

 

Javni uvid

PLAN DETALjNE REGULACIJE ZA ZONU KOMERCIJALNIH I PRIVREDNIH SADRŽAJA DUŽ AUTOPUTA BEOGRAD – NIŠ, JUŽNO OD NAPLATNE RAMPE BUBANj POTOK – CELINA 2,
GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I GROCKA


JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd – Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok – celina 2, Gradske opštine Voždovac i Grocka obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Grocka, Bulevar oslobođenja 39, od 20. februara do 22. marta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 20. aprila 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. marta 2017. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici "Gradski oglasi, konkursi i tenderi".

više informacija na sajtu grada Beograda