Округли сто


Округли сто, април 2013.

Искуства јавних урбанистичких предузећа
у пословању и изради планских докумената


Дана 19. априла 2013. године у Новом Саду одржан је Други Округли сто са темом „Искуства јавних урбанистичких предузећа у пословању и изради планских докумената“.

Домаћини Округлог стола били су ЈП Завод за урбанизам Војводине и ЈП Урбанизам - Завод за урбанизам Нови Сад а скуп је одржан у свечаној сали Скупштине АП Војводине.

Овом приликом настављени су разговори и размена искустава јавних предузећа надлежних за урбанистичко планирање, дефинисани различити проблема планирања, заједнички ставови, предлози и иницијативе.

Др Небојша Стефановић, дипл.просторни планер, Директор Урбанистичког завода Београда презентовао је материјал „Недостаци и дилеме у примени постојеће законске регулативе у области просторног и урбанистичког планирања – аспект рада јавних предузећа“. Друго излагање имали су Предраг Крстић, дипл.инж.саобраћаја, директор Сектора за саобраћај Урбанистичког завода Београда и Драган Михајловић, дипл.инж.грађевине, који су представили материјал „Однос површина јавне и остале намене у плановима генералне регулације града Београда – стање, концепт развоја, правила и спровођење саобраћајне мреже“.

Обједињену презентацију Урбанистичког завода Београда можете погледати овде.

Остале материјале са овог скупа можете погледати на www.zavurbvo.co.rs.

 

Округли сто, март 2013.

Новија искуства урбанистичког
планирања већих градова Србије


Дана 1. марта 2013. године у ЈУП „Урбанистичком заводу Београда“ у Београду одржан је Округли сто са темом „Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије“.

Округли сто је организован у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈП Урбанизам - Завод за урбанизам Нови Сад, ЈП Завод за урбанизам Ниш и ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац.

Поред размене искустава и разматрања предвиђених тема, циљ организације Округлог стола био је успостављање континуалне сарадње јавних предузећа надлежних за урбанистичко планирање, дефинисање различитих проблема планирања, али и рада јавних предузећа, као и заједничких ставова, предлога и иницијатива.

Увод у веома конструктивну расправу која је изнедрила закључке и смернице за даљи заједнички рад биле су презентације представника организатора скупа.

Презентације можете погледати овде:

ЈУП Урбанистички завод Београда
Систем планова и основни проблеми планирања подручја града Београда
др Наташа Даниловић Христић, д.и.а.
Методолошки приступ и проблеми у изради Генералног урбанистичког плана града Београда 2021
Милица Јоксић, д.и.а.
Методолошки приступ и проблеми у изради Планова генералне регулације грађевинског подручја града Београда
Сања Ђорђевић д.и.а., Весна Радовановић д.и.а.
ЈП Завод за урбанизам Војводине
Искуство и предлози за унапређење система уговарања послова
Перица Манојловић, дипл.инж.саоб.
Методолошки приступ и проблеми у изради урбанистичких планова за насељена места која су седишта јединица локалне самоуправе и за друга насељена места на територији општина АП Војводине
Јасна Ловрић, д.и.а.
ЈП Урбанизам – Завод за урбанизам Нови Сад
Методолошки приступ и проблеми у изради Генералног урбанистичког плана града Новог Сада
Г. Ђилас, д.и.а и др Б. Врбашки, д.и.а.
Методолошки приступ и проблеми у изради Планова генералне регулације на територији Града Новог Сада
Г. Ђилас, д.и.а и др Б. Врбашки, д.и.а.
ЈП Завод за урбанизам Ниш
Систем планова и основни проблеми планирања на подручју града Ниша
др Милица Максић, д.и.а. и Тамара Јовановић, д.и.а.
Специфични проблеми у изради планова генералне регулације на подручју града Ниша
др Милица Максић, д.и.а. и Тамара Јовановић, д.и.а.
ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац
Усаглашавање и координација стратешких докумената и планске документације града Крагујевца, ПГР Центар-Стара варош и Стратегија интегралног урбаног развоја централне зоне града Крагујевца
Мирјана Ћирић, д.и.а.

Округлом столу су присуствовали представници јавних предузећа надлежних за израду планске документације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, и то: ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ Сомбор; ЈП за урбанизам града Суботица; ЈП Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина; ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица;Јавно урбанистичко предузеће „План“ Шабац; ЈП за развој и урбанистичко пословање „Урбоплан“ Лозница; ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљево;ЈП Дирекција за изградњу Ужице; ЈП Дирекција за изградњу Јагодина; ЈП Дирекција за изградњу Пожаревац; ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево; ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ из Чачка; ЈП Дирекција за планирање и изградњу Краљево; ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац; ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања.

Округлом столу су присуствовали и представници: Министарства грађевинарства и урбанизма; Републичке агенције за просторно планирање; Кабинета градоначелника града Београда; Градске управе града Београда – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове; ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда; Инжењерске коморе Србије; Института за архитектуру и урбанизам Србије.

После спроведене конструктивне дискусије, учесници Округлог стола су начелно усвојили следеће закључке које можете погледати овде.